Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Bà Rịa – Vũng Tàu: Đấu giá 29 khu đất vàng ven biển dự kiến thu về hơn 7.000 tỷ đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa cho biết, năm 2019, tỉnh bán đấu giá 29 khu đất với tổng diện tích 213ha. Dự kiến, tổng số tiền thu được sau đấu giá là hơn 7.000 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng thuyết minh tóm tắt tình hình khai thác từng khu đất.

Căn cứ danh mục các khu đất công trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công, danh mục dự kiến kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã lập danh mục các khu đất dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết căn cứ vào danh mục các khu đất công trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công, danh mục dự kiến kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập danh mục các khu đất dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các năm tiếp theo.

Cụ thể, có 4 khu đất với tổng diện tích 691,4ha tại thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ chưa có chủ trương của UBND tỉnh, nhưng có trong danh mục đất khai thác trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công; có 2 khu đất với tổng diện tích 52,8ha, tại thành phố Vũng Tàu đã có chủ trương thực hiện khai thác của UBND tỉnh và có 4 khu đất với tổng diện tích 22,43ha đã có Quyết định giao Trung tâm Phát triển Qũy đất để tạo đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất.

Danh sách này bao gồm: Khu Cụm 5 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu có diện tích 2,76ha; Khu cảng Bà Rịa thu hồi Công ty Vinaconex, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa có diện tích 5,62ha; Khu đất thu hồi của công ty Thanh Long thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có diện tích 11,62ha và Khu đất thu hồi của công ty Thương mại Sài Gòn tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có diện tích 2,43ha.

Trung tâm Phát triển Qũy đất cũng đã xây dựng phương án bồi thường bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng thuyết minh tóm tắt tình hình khai thác từng khu đất.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất xem xét, tính toán về phương án, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể từng dự án; trên cơ sở đó cân đối số tiền đền bù báo cáo UBND tỉnh.

DiaOcOnline.vn – Theo Nhịp sống kinh tế

Từ khóa:
Tin khác