Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Cần 22.856 tỷ đồng phục vụ GPMB Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình số 7648/TTr – UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2018 sẽ tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ, ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường vườn cây cao su để xây dựng hạ tầng các khu tái định cư

Được biết, bản Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành này đã UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự án sẽ thực hiện GPMB 5.000 ha đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và 364,21 ha phục vụ xây dựng hai khu tái định cư là Lộc An – Bình Sơn (282,35 ha) và 1 phần phân khu III khu tái định cư Bình Sơn (81,86 ha).

Ước tính, tổng mức đầu tư Dự án là 22.856 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng 2 khu tái định cư là 4.189 tỷ đồng; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 17.855 tỷ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không là 479 tỷ đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân là 306 tỷ đồng; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 27 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để đáp ứng tiến độ, ngay trong năm 2018 cần được bố trí ít nhất 1.533 tỷ đồng, năm 2019 là 9.775 tỷ đồng, năm 2020 là 10.796 tỷ đồng và 752 tỷ đồng vào năm 2020.

Theo số liệu điều tra, khảo sát của UBND tỉnh Đồng Nai (tại thời điểm tháng 7/2017), tổng số trường hợp bị thu hồi và bị ảnh hưởng bởi Dự án là 4.864 hộ gia đình với 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức. Số lượng nhà ở và công trình bị ảnh hưởng là 4.083 căn nhà, 3.343 công trình khách và 2.183 ngôi mộ.

Liên quan đến đơn giá áp dụng lập khái toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đối với giá đất, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất khi thực hiện lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, giá đất bồi thường sẽ được xác định cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ đất được áp dụng theo đơn giá quy định tại bảng giá các loại đất do tỉnh này ban hành.

Đối với giá nhà, cây trồng và tài sản khác, được áp dụng theo đơn giá hiện hành do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Đối với đơn giá bồi thường cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát cho phù hợp, đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân và ổn định sản xuất của doanh nghiệp cao su. Trước mắt, UBND tỉnh Đồng Nai xin giữ nguyên đơn giá bồi thường vườn cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai là 600 triệu đồng/ha. Khi triển khai công tác bồi thường, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng đơn giá mới sau khi điều chỉnh.

DiaOcOnline.vn -Theo Báo Đầu Tư
Từ khóa:
Tin khác