Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Cắt giảm 51% thủ tục hành chính về xây dựng

Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 46 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, đạt 51%.

Thời gian giải quyết TTHC giảm 25% so với trước đây. Cụ thể như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc, giảm năm ngày; thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc; thời gian về cấp phép xây dựng giảm 7-10 ngày; thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm 10-20 ngày so với trước đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các TTHC, tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa. Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ lồng ghép một số TTHC được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau. Ví dụ trong thẩm định, thiết kế một dự án có ba nội dung là thẩm định về xây dựng, thẩm định PCCC, thẩm duyệt về môi trường hiện do ba cơ quan khác nhau thực hiện. Tiếp theo là phân cấp ủy quyền không làm giảm TTHC nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên trung ương để thực hiện.


DiaOcOnline.vn – Theo PLO
Từ khóa:
Tin khác