Bán đất
hết hạn
Nơi bán: Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh
Diện tích: 15m x 157,7m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.
Diện tích: 280 m2 thổ cư, 10420.7 m2 đất nuôi trồng thủy sản, 1000 m2 đất sản xuất kinh doanh ~= 11700,7m2
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 53m x 50m (Thổ cư 70%)