Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Lời Khuyên
Saturday, April 11th, 2015

Một trong những vấn đề mà các chủ hộ cho thuê nhà vướng mắc chính là vấn đề về các khoản thuế khi cho khách hàng thuê. Về cơ bản khách hàng thường đặt ra 2 câu hỏi: Phải đóng những thuế nào khi cho thuê nhà? Phải bắt đầu từ đâu khi quyết định […]

Thursday, September 11th, 2014

Một trong những vấn đề mà các chủ hộ cho thuê nhà vướng mắc chính là vấn đề về các khoản thuế khi cho khách hàng thuê. Về cơ bản khách hàng thường đặt ra 2 câu hỏi: Phải đóng những thuế nào khi cho thuê nhà? Phải bắt đầu từ đâu khi quyết định […]