Đất công không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: đất đai, nhà ở, xe ô tô, máy móc, thiết bị. Đất công nếu không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi.

Ảnh minh họa.

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đồng thời bãi bỏ các Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Quyết định số 140/2008/TTg ngày 21/10/2008; Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; Quyết định số 69/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định quy định, việc thu hồi nhà, đất được áp dụng trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng; sử dụng nhà, đất không đúng quy định; nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Nhà nước giao trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp khác hoặc được đầu tư mới; chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn không đúng quy định; nhà đất được giao, đầu tư xây dựng nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không hiệu quả.

Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ áp dụng với nhà, đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, nhưng phải thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Riêng việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

DiaOcOnline.vn – Theo Báo Xây dựng

Từ khóa:
Tin khác