Đầu tư nước ngoài vào BĐS tại Việt Nam: Được và không được

Theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi kinh doanh BĐS tại Việt Nam được và không được phép tiến hành các hoạt động sau:

3 ví dụ từ bảng trên:

Đối với đất được nhà nước giao: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó.

Đối với nhà, công trình: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền thuê để cho thuê lại chứ không được mua để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Đối với dự án BĐS: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để xây nhà, công trình bán, cho thuê, cho thuê mua.


Công ty Luật PLF

DiaOcOnline.vn – Theo Doanh Nhân SG
Tin khác