Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Để xảy ra hàng loạt sai sót, Tiền Giang phải chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai

Cơ quan kiểm toán yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan tới một số vụ việc.

Công tác quản lý đất đai sau cổ phần hoá của Tiền Giang còn nhiều hạn chế.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đonaj 2011 – 2017 tại tỉnh Tiền Giang.

Kết luận Kiểm toán Nhà nước cho thấy, địa phương cơ bản đã thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đối với các DNNN cổ phần hoá giai đoạn 2011-2017 theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ và quy định pháp luật khác có liên quan. Thực hiện giao đất, ký hợp đồng thuê đất, xác định đơn giá đất, thực hiện thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế: việc xác định lại đơn giá thuê đất khi đã hết thời gian ổn định 5 năm chưa kịp thời; chưa ban hành quyết định thu hồi đất không còn nhu cầu sử dụng, chưa kịp thời ký hợp đồng thuê đất, điều chỉnh thông tin thay đổi trên hợp đồng; xác định nghĩa vụ tài chính về đất chưa đầy đủ; chưa tổng hợp báo cáo, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp; không thực hiện đấu giá các thửa đất thuê mới…

“Qua các mặt hạn chế đã làm ảnh hưởng tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất của các DNNN sau cổ phần hoá, dẫn đến không huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách nhà nước”, Kiểm toán Nhà nước đánh giá.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu nộp ngân sách nhà nước tiền thuê đất do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm hơn 39,44 triệu đồng.

Đáng lưu ý, cơ quan kiểm toán yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, UBND Tiền Giang phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc cho thuê 9 thửa đất không thực hiện đấu giá, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý, giải quyết các sai phạm theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thu hồi theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật đối với thửa đất bỏ hoang diện tích 1.201m2 tại Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho của Công ty CP Quản lý và Bảo trì Đường thuỷ nội địa số 11 và thửa đất tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành diện tích 1.727m2 của Công ty CP XNK Đồng Tâm đã hết thời gian thuê đất nhưng công ty không làm đơn xin tiếp tục thuê đất.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng các thửa đất thuê, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đối với các thửa đất đã hết hạn nhưng không làm đơn tiếp tục thuê đất, các thửa đất không còn nhu cầu sử dụng đang để hoang, sử dụng không đúng mục đích; quản lý hiệu quả các thửa đất thu hồi.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị kiểm tra các hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, mục đích sử dụng đất để sản xuất kinh doanh, sau khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, xác định chính xác việc sử dụng đất thực tế là thương mại dịch vụ hay cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đảm bảo cơ sở pháp lý của việc xác định tiền thuê đất và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các thửa đất thuê của Công ty CP TMDV&XD Gò Công Tây, Công ty CP Xây dựng Giao thông Tiền Giang, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với các thửa đất cho thuê.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các nội dung: chưa kịp thời yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đăng ký biến động, điều chỉnh thông tin trên hợp đồng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa kịp thời đo đạc cung cấp thông tin địa chính cho Cục thuế; lưu trữ, quản lý hồ sơ không đảm bảo theo quy định; một số nội dung trên hợp đồng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa phù hợp với các quyết định của UBND tỉnh; chưa kiểm tra việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ của các doanh nghiệp; chậm thực hiện các thủ tục bàn giao, thanh lý hợp đồng thuê đất khi đơn vị không còn nhu cầu sử dụng.

DiaOcOnline.vn – Theo Dân trí

Từ khóa:
Tin khác