Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Đề xuất cơ chế ủy quyền giải quyết trễ hẹn giấy tờ nhà đất

Ngày 3.8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, cho biết Sở đã trình UBND TP dự thảo quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên địa bàn TP.

Cơ chế ủy quyền hướng đến giải quyết việc trễ hẹn giấy tờ nhà đất

Theo đó, dự thảo hướng đến mục tiêu giải quyết trễ hẹn giấy tờ nhà đất, vốn đang là thực trạng gây bức xúc hiện nay. Cụ thể, Sở TN-MT đề xuất UBND TP cho phép Sở được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điều 37, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở VN. Các trường hợp ủy quyền cấp giấy chứng nhận này được sử dụng con dấu của Sở TN-MT.

Lý do của đề xuất này, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, kể từ khi luật Đất đai 2013 có hiệu lực và thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đến nay, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải chuyển về Sở TN-MT ký rất lớn (trên 200 hồ sơ một ngày). Sở đã phân công 3 phó giám đốc phụ trách công tác ký giấy chứng nhận nhưng không thể đảm bảo thời gian. Ngoài ra, việc luân chuyển hồ sơ từ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện lên Văn phòng đăng ký đất đai TP, và từ Văn phòng đăng ký đất đai TP sang Sở TN-MT cũng làm mất rất nhiều thời gian. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hồ sơ nhà đất giải quyết trễ hẹn, làm tăng chi phí thực hiện thủ tục hành chính, gây bức xúc cho người dân trong thời gian vừa qua. Do đó, Sở đề xuất ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai TP cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp nêu trên để giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết theo quy định tại khoản 40, điều 2, Nghị định 01/2017 NĐ-CP có quy định “không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã”. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân được nhanh chóng, thuận tiện, thống nhất trên địa bàn TP, Sở TN-MT đề xuất UBND TP chấp thuận việc tiếp nhận hồ sơ tại xã là không quá 3 ngày. Thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính, vì vậy không ảnh hưởng đến tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Việc quy định này, Sở TN-MT đã đưa vào nội dung của từng thủ tục hành chính cụ thể trong phần Phụ lục quy định thời gian và trình tự thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, số lượng hồ sơ luân chuyển từ các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện trình lên Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận khoảng 112.000 hồ sơ. Sau khi Sở ký cấp xong thì số hồ sơ này sẽ được chuyển lại cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện để trả kết quả cho người dân theo cơ chế một cửa. Thời gian vận chuyển này được tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính, do đó đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo an toàn. Vì vậy, Sở TN-MT đề xuất cho phép thực hiện vận chuyển hồ sơ thông qua chuyển phát của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn – Bưu điện TP.HCM, vì đây là chuyển phát hệ đặc biệt (khép kín, đội ngũ chuyên nghiệp, bảo mật thông tin, an toàn thư tín) đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ, tránh hư hỏng, mất hồ sơ trong quá trình vận chuyển. Đơn giá thực hiện tính theo đơn giá của ngành bưu điện. Thời gian vận chuyển 1 ngày.


DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên
Từ khóa:
Tin khác