Đích thân Chủ tịch TP. Hà Nội làm tổ trưởng Tổ kiểm tra các dự án sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác gồm 17 người do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, kiểm tra, rà soát đối với các dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng là các dự án đã được xác định tại Văn bản số 5812/UBND-ĐT ngày 26/11/2018 của UBND TP.

“Đây là các dự án được giao chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh từ sau ngày 01/8/2008 đến ngày 30/11/2018 (bao gồm cả các dự án được UBND các tỉnh, thành phố giao trước ngày 1/8/2008, nhưng được chuyển tiếp thực hiện.

Đối tượng tiếp theo là các dự án quy định tại điểm 2 của văn bản số 1486/UBND-ĐT ngày 6/4/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thường trực Thành ủy về quản lý sử dụng đất.

Đồng thời, các dự án sử dụng đất (các bộ, ngành Trung ương quản lý; Thành phố quản lý) thuộc diện quản lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Tổ công tác có trách nhiệm, tổng hợp danh mục, hồ sơ toàn bộ các dự án, phân theo 2 nhóm sau: Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương quản lý, sử dụng – Nhóm 1; Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố quản lý, sử dụng – Nhóm 2.

Hoàn thành việc nghiên cứu, tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 233/KH-UBND về việc tổ chức rà soát, nghiên cứu, đánh giá các dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.


Diaoconline.vn – Theo Thương Gia
Từ khóa:
Tin khác