Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Kiên Giang kiên quyết xử lý sai phạm về đất đai tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối với UBND 2 cấp (huyện, xã) về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật…

Thời gian qua, đất nền Phú Quốc được rao bán tràn lan. Ảnh: NGUYỄN SINH

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với các đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh, tổ công tác về tình hình quản lý đất đai tại huyện đảo Phú Quốc.

Sau khi nghe 2 đoàn kiểm tra báo cáo về xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới bất động sản trái pháp luật tại huyện đảo Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối với UBND 2 cấp (huyện, xã) về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật; yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đối với hoạt động kiểm tra, xử lý của 2 đoàn kiểm tra, ông Phạm Vũ Hồng yêu cầu việc xử lý các hành vi vi phạm phải nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để lập lại trật tự trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của ban, chậm nhất trong quý III/2018. Đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới; yêu cầu các cấp, các ngành phải giữ vững nguyên tắc mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra 1061 phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm trên 05 lĩnh vực gồm: Lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất rừng; bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản. Trong đó, đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép và căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, nghiêm minh và kiên quyết.

Ông Phạm Vũ Hồng chỉ đạo trong tháng 7-2018, nếu tình hình vi phạm không chuyển biến, Đoàn kiểm tra 1061 phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý, yêu cầu đoàn kiểm tra nếu xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày thứ bảy, chủ nhật được thì cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.

Hiện nay, Đoàn kiểm tra 1581 đã kết thúc (thành lập ngày 25-7-2017) nên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Đoàn kiểm tra 1061 (thành lập ngày 7-5-2018) tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ xử lý dở dang của Đoàn kiểm tra 1581 để tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục và xử lý theo quy định. Đến khi nào tình hình đất đai trên huyện đảo Phú Quốc ổn định thì nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra 1061 mới kết thúc.

DiaOcOnline.vn theo http://www.sggp.org.vn
Từ khóa:
Tin khác