Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Nhà nước thu về 50.000 tỷ từ bán và chuyển đổi mục đích đất

Bộ Tài chính vừa có báo cáo chuyên đề về thực trạng, chính sách thu thuế sử dụng đất, thuê đất và các chính sách khác liên quan đến thị trường bất động sản.

Việc di dời nhà đất thuộc sở hữu nhà nước ra khỏi nội độ được thực hiện trong nhiều năm nay.

Theo báo cáo, việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đấ thuộc sở hữu nhà nước là cần thiết trong bối cảnh cần sắp xếp lại cơ sở nhà đất cho tinh gọn, hiệu quả, cũng như góp phần quy hoạch lại đô thị, tăng nguồn thu từ chuyển nhượng đất.

Tính đến tháng 12/2016, các bộ ngành trong cả nước đã đề xuất phương án xử lý đối với 154.853 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 3.015 m2 đất và khoảng 140 triệu m2 nhà.

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.802 cơ sở, trong đó bán và chuyển nhượng 6,3 triệu m2 đất, thu hồi trên 9 triệu m2 đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên 3,3 triệu m2.

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng của các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên cả nước đạt 50.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, trong quá trình, đại diện Bộ Tài chính thấy rằng, việc sắp xếp nhà, đất triển khai còn chậm do nguyên nhân từ cơ chế, chính sách.

Bộ Tài chính cho biết nhiều bộ ngành chây ì không chịu di dời. Trong 67 bộ ngành, địa phương thì mới chỉ di dời được 266/1.053 cơ sở. Đây đều là các cơ sở gây ô nhiễm phải di dời hoặc các cơ sở được di dời nhằm mục đích quy hoạch đô thị.

Một số bộ ngành chưa quan tâm đến công tác sắp xếp, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Các cơ quan chưa quyết liệt, chế tài xử lý chưa đủ mạnh.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng thẳng thắn nêu một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm túc chấp hành chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định.

“Các bộ, ngành, địa phương còn tâm lý cố giữ nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Một số đơn vị đã được Nhà nước đầu tư xây dựng mới nhưng sau khi chuyền về trụ sở mới vẫn không bàn giao lại trụ sở cũ cho Nhà nước”, báo cáo của Bộ Tài chính cho hay.

Việc để thực tế trên xảy ra, theo Bộ Tài chính là do công tác hậu kiểm tra việc thực hiện phương án chưa được quy định ở chính sách và tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Bộ Tài chính cho rằng, nhà, đất là những tài sản có giá trị lớn, cần được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Bởi vậy định hướng việc xử lý, sắp xếp nhà, đất trong thời gian tới theo cơ quan này cần thông qua cơ chế sắp xếp nhà, đất để khắc phục tình trạng sử dụng sai quy định, lãng phí nguồn tài sản công của Nhà nước.

Phía Bộ Tài chính cho biết, cần xử lý nghiêm minh và triệt để các trường hợp sử dụng sai quy định như cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bố trí là nhà ở, lấn chiếm…

Đối với nhà, đất sử dụng không hiệu quả, sai quy định, đại diện Bộ Tài chính đề nghị Nhà nước thu hồi giao cho tổ chức khác sử dụng để tạo nguồn lực từ quỹ nhà, đất nhằm phát triển kinh tế xã hội.


DiaOcOnline.vn – Theo VnExpress
Từ khóa:
Tin khác