Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ĐS 68 Điện Biên Phủ, phường Ninh Sơn
Diện tích: 8m x 40m (Thổ cư 100m2)
hết hạn
Nơi bán: cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 7m x 21m ~= 148,6 m2 (Thổ cư 100%)
hết hạn
Nơi bán: số 5 ĐS 12, Bời Lời, KP Ninh An, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 28m (Thổ cư 150 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Sến Quỳ, KP Ninh Thành, P Ninh Sơn
Diện tích: 65m x 44m
3 tỷ
Nơi bán: cửa 6 chợ Long Hoa, thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 4,10m x 9,4m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh.
Diện tích: 13m x 27m (thổ cư 120m2)
hết hạn
Nơi bán: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Gò Dầu
Diện tích: 32m x 45m ~= 1500m2(Thổ cư 400 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
Diện tích: 20m x 36m (Thổ cư 400m2)