Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Giồng Tre, Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu dài 50m)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: nhà máy đường Biên Hòa, Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 20-> 60m)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 40m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 50 -> 90m)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 26m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: hẻm số 34, đường Lạc Long Quân, Hòa Thành
Diện tích: Diện tích: 39m x 25m (Thổ cư 400 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: chợ Chồm Hổm, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 29m
ĐÃ CHO THUÊ XONG
Nơi bán: Gần tòa án tỉnh, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 30m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 10m x 28m (Thổ cư 200m2)