Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
cho thuê giá thương lượng
Nơi bán: Thạnh Tân, Tây Ninh
Diện tích: 20 x 135m (Thổ cư 100m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 6,1m x 35m (Thổ cư 110m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Diện tích: 2000m2 (đất cây lâu năm + hằng năm)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 20m x 80m (Thổ cư 300m2)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: KP 1, P3, TP TÂY NINH
Diện tích: 6M X 12,5M
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Thạnh Lợi, Thạnh Tân, TP Tây Ninh
Diện tích: 11000 m2
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 26m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 17,7m x 44,5m (Thổ cư 300m2 + CLN 216m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 50m)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Cẩm Thắng, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh
Diện tích: 26,5m x 32m (Thổ cư + TM 400 m2)