Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: hẻm số 34, đường Lạc Long Quân, Hòa Thành
Diện tích: Diện tích: 39m x 25m (Thổ cư 400 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: chợ Chồm Hổm, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 29m
ĐÃ CHO THUÊ XONG
Nơi bán: Gần tòa án tỉnh, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 30m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 10m x 28m (Thổ cư 200m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 25m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 27m x 16m (Thổ cư 100%)
cho thuê giá thương lượng
Nơi bán: Thạnh Tân, Tây Ninh
Diện tích: 20 x 135m (Thổ cư 100m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 6,1m x 35m (Thổ cư 110m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Diện tích: 2000m2 (đất cây lâu năm + hằng năm)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 20m x 80m (Thổ cư 300m2)