Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: KP 1, P3, TP TÂY NINH
Diện tích: 6M X 12,5M
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Thạnh Lợi, Thạnh Tân, TP Tây Ninh
Diện tích: 11000 m2
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 26m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 17,7m x 44,5m (Thổ cư 300m2 + CLN 216m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 50m)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Cẩm Thắng, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh
Diện tích: 26,5m x 32m (Thổ cư + TM 400 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 23m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,3m x 54m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 28m (Thổ cư 96m2)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: hẻm 8 Trưng Nữ Vương, Phường 2, TP Tây Ninh
Diện tích: 85,8m2 (Thổ cư 100%)