Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 23m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,3m x 54m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 28m (Thổ cư 96m2)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: hẻm 8 Trưng Nữ Vương, Phường 2, TP Tây Ninh
Diện tích: 85,8m2 (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Lý Thường Kiệt, KP4, Hòa Thành
Diện tích: 4m x 20m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Hẻm 16 Nguyễn Văn Tốt, Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 60m x 32m (CLN)
HẾT HẠN
Nơi bán: hẻm 1 nguyễn trãi, phường 4, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 20m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Hẻm 12, Phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,3m x 30m (Thổ cư 215,10m2 + CLN 45,6m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: dốc Ao Hồ, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 32m - 35m)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh
Diện tích: 60m x 60m (Thổ cư 2000m2)