Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Tân Bình, TP Tây Ninh
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 50m)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Cẩm Thắng, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh
Diện tích: 26,5m x 32m (Thổ cư + TM 400 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 23m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,3m x 54m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 28m (Thổ cư 96m2)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: hẻm 8 Trưng Nữ Vương, Phường 2, TP Tây Ninh
Diện tích: 85,8m2 (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Thạnh Tân, TP Tây Ninh
Diện tích: 19,1m x 55m (Thổ cư 200m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Lý Thường Kiệt, KP4, Hòa Thành
Diện tích: 4m x 20m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Hẻm 16 Nguyễn Văn Tốt, Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 60m x 32m (CLN)
HẾT HẠN
Nơi bán: hẻm 1 nguyễn trãi, phường 4, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 20m