Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường 785, Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 29m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Trần Phú, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh
Diện tích: 20m x 50m (Thổ cư 100 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Phạm Hùng, LTNam, Hòa Thành
Diện tích: 10m x 32m (Thổ cư 259,8 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP Ninh An, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 6m x 28.5m (Thổ cư 100 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Giồng Tre, Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 15m (Thổ cư 100%)
ĐÃ CHO THUÊ
Nơi bán: Ninh Sơn, TP.Tây Ninh
Diện tích: 7.5m x 30m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP3, Phường 2, TP Tây Ninh
Diện tích: 4,2m x 20m ~=73m2 (Thổ cư 100%)
KHÔNG BÁN NỮA
Nơi bán: KP3, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 13m x 85m ~=1030m2 (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: chợ Long Yên, Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 4.4m x 26m (Thổ cư 96 m2)
ĐÃ CHO THUÊ
Nơi bán: KP Ninh Trung, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 7,5m x 30m (Thổ cư 100%) trên đất có nhà gỗ, phòng ngủ, tolet, nhà tắm