Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ngã 3 cầu Gió, Tân Bình, Thành phố Tây Ninh
Diện tích: 19m x 40m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP. Ninh Tân, P. Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 57,5 m2
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành
Diện tích: 10m x 68m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ngã 4 bệnh viện Hòa Thành, huyện Hòa Thành
Diện tích: 7m x 12m (~=97,3 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường 30-4, KP 4, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 13m x 30m (Thổ cư 205 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Hùng Vương, KP4, Hòa Thành
Diện tích: 5m x 24m (Thổ cư 100%)
hết hạn
Nơi bán: Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh
Diện tích: 15m x 157,7m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Phạm Tung, KP1, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 18,8m x 30m (thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình MInh, TP Tây Ninh
Diện tích: 30000 m2
KHÔNG BÁN NỮA
Nơi bán: cửa 6 chợ Long Hoa, thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 4,10m x 14m (Thổ cư 100%)