Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 5m x 27m (Thổ cư 75m2)
HẾT HẠN KHÔNG BÁN
Nơi bán: Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Thành
Diện tích: 10m x 54m (Thổ cư 300 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP Ninh Tân, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 4m x 22m (Thổ cư 47 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ngã 3 cầu Gió, Tân Bình, Thành phố Tây Ninh
Diện tích: 19m x 40m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP. Ninh Tân, P. Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 57,5 m2
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành
Diện tích: 10m x 68m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: ngã 4 bệnh viện Hòa Thành, huyện Hòa Thành
Diện tích: 7m x 12m (~=97,3 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường 30-4, KP 4, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 13m x 30m (Thổ cư 205 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Hùng Vương, KP4, Hòa Thành
Diện tích: 5m x 24m (Thổ cư 100%)
hết hạn
Nơi bán: Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh
Diện tích: 15m x 157,7m (Thổ cư 100%)