Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường 30-4, KP 4, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 13m x 30m (Thổ cư 205 m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Hùng Vương, KP4, Hòa Thành
Diện tích: 5m x 24m (Thổ cư 100%)
hết hạn
Nơi bán: Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh
Diện tích: 15m x 157,7m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: đường Phạm Tung, KP1, P3, TP Tây Ninh
Diện tích: 18,8m x 30m (thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Bình MInh, TP Tây Ninh
Diện tích: 30000 m2
KHÔNG BÁN NỮA
Nơi bán: cửa 6 chợ Long Hoa, thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 4,10m x 14m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Hiệp Long, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 4m x 24m (Thổ cư 100%)
đã bán
Nơi bán: Ninh Thạnh, TP Tây Ninh
Diện tích: 80m x 30m->35m (có Thổ cư)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Sau Hồ Bơi, Hiệp Tân, Hòa Thành
Diện tích: 32m x 35m (Thổ cư 400m2) - 20m x 35m (Thổ cư 250m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: 600/A Tôn Đức Thắng, Hòa Thành, Tây Ninh
Diện tích: 8m x 51m (Thổ cư 140 m2).