Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Bất động sản Nổi bật
Tin Bất động sản
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tây Ninh
Diện tích: 6m x 30m; 12m x 52m (thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Truông Mít, DMC, Tây Ninh
Diện tích: 45m x 113m (lua)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Phường 3, TP Tây Ninh
Diện tích: 4,4m x 22m (Thổ cư 100%)
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: xã Phan, DMC, Tây Ninh
Diện tích: Nhiều lựa chọn (6m, 8m, 9m x 30m)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 110m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 60m x 40m (Thổ cư 400m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Xã An Bình - Châu Thành
Diện tích: Nhiều sự lựa chọn (hậu 40m)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP Ninh Tân, P Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Diện tích: 38,55m x 30m (Thổ cư 170 m2)
hết hạn
Nơi bán: Thanh Điền, Châu Thành
Diện tích: 186 x 93m
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Hoàng Lê Kha, Phường 3
Diện tích: 4,10 x 13,50m
ngưng bán
Nơi bán: KP4, P4, TP Tây Nin
Diện tích: 5,9m x 30,5m (Thổ cư 100%)
hết bán
Nơi bán: ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu
Diện tích: 9258 m2
hết bán
Nơi bán: ấp Voi, xã An Thạnh, Gò Dầu
Diện tích: 10045,6 m2
ĐÃ BÁN
Nơi bán: KP4, phường 3, TP Tây Ninh
Diện tích: 10m x 16m (Thổ cư 200m2)
ĐÃ BÁN
Nơi bán: Sau chợ Ninh Sơn, TP Tây ninh
Diện tích: 10m x 30m
ĐÃ BÁN XONG
Nơi bán: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
Diện tích: 83m x 49m