Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 0,5% kế hoạch

Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các bộ, ngành, địa phương từ đầu năm đến hết ngày 31/1 mới là 2.461 tỷ đồng.

Con số này theo báo cáo của Bộ Tài chính mới đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao (416.800 tỷ đồng). Đáng chú ý, toàn bộ số vốn giải ngân trên là của các địa phương, các bộ ngành Trung ương tới hết tháng Một chưa giải ngân.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, số liệu giải ngân tháng 1/2019 thấp là do kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vào cuối tháng 12/2018.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (thời hạn cuối cùng là ngày 30/1). Căn cứ kế hoạch được giao, các đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và kịp thời nhập kế hoạch vốn.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị các bộ, ngành chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đẩy nhanh hoàn thành thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân.

Một vấn đề được Bộ Tài chính lưu ý là bộ, ngành chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước trong năm 2018 chỉ đạt 67,6% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 70,7% dự toán).

Diaoconline.vn – Theo Báo Đầu Tư
Từ khóa:
Tin khác