Thành lập liên ngành kiểm tra các dự án phát triển nhà ở xã hội

Lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Xây dựng lập kế hoạch trình thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Theo văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Một khu nhà ở sinh viên đang được hoàn thiện

Tại cuộc họp chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận công tác phát triển nhà xã hội trên địa bàn thành phố của các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, góp phần đưa chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, có hiệu quả. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng công tác này còn tồn tại, bất cập. Đó là thiếu vốn đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên. Việc huy đọng nguồn lực để xây dựng nhà ở công nhân còn hạn chế. Công tác quản lý vận hành nhà ở công nhân còn yếu kém. Một số chủ đầu tư chậm tiến độ dự án. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục tồn tại, bất cập tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thị trường bất động sản và hoàn thành chỉ tiêu Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030, ông Tuấn chỉ đạo Sở Xây dựng đôn đốc sớm hoàn thiện 5 đơn nguyên dự án nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và 4 khối nhà tai dự án Pháp Vân- Tứ Hiệp để đưa vào sử dụng trong tháng 8/2014, kịp thời phục vụ năm học mới, tránh láng phí. Đồng thời xây dựng cơ chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng nhà ở sinh viên tại 2 dự án.

Các Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Xây dựng đề xuất phương án bố trí nguồn vốn bổ sung trái phiếu Chính phủ còn thiếu để hoàn thành dự án Mỹ Đình II và Pháp Vân- Tứ Hiệp. Thẩm định giá thuê nhà ở sinh viên theo phương án đề xuất, theo quy định của pháp luật.

Các trường đại học được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viên trong khuôn viên các trường làm việc với Bộ chủ quản, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính đề xuất phương án bố trí nguồn vốn còn thiếu sớm hoàn thành dự án.

Đối với nhà ở công, ông Tuấn yêu cầu tập trung quản lý vận hành tốt quỹ nhà ở công nhân tại dự án đầu tư thí điểm nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, hoàn thiện hạ tầng xã hội khu nhà ở. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng nhà ở công nhân của các khu, cụm công nghiệp, phù hợp điều kiện thực tế hiện nay. Đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển nhà ở công nhân.

Với nhà ở công nhân, ông Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết thời hạn khởi công, thời hạn hoàn thành, công khai tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện báo cáo thành phố chậm nhất là ngày 31/8/2014.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất đề xuất và giao Sở Xây dựng lập kế hoạch trình thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án phát triển nhà ở xã hội và thực hiện quy định pháp luật về giá bán, cho thuê, cho thuê mua, đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà, hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua… Giao ban kiểm điểm định kỳ 3 tháng 1 lần kiểm điểm công tác đầu tư phát triển nhà ở xã hội./.

DiaOcOnline.vn – Theo VOV

Tin khác