Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Tp.HCM: 160 dự án không thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, 23/24 quận, huyện có 2.299 dự án với quy mô diện tích là 13.249ha. Trong đó, các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 160 dự án, diện tích là 390,38ha; dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 598, diện tích là 1.060,30ha; dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 1.541 dự án, diện tích 11.796,49ha.

Đó là nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ TN&MT về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn TP.

Theo báo cáo, qua kiểm tra, xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ cho thấy, tổng số dự án được UBND TP quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2015 – 2018 là 2.822 dự án, với quy mô 16.320ha.

Số liệu báo cáo của 23/24 quận, huyện là 2.299 dự án với quy mô diện tích là 13.249ha. Trong đó, các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 160 dự án, diện tích là 390,38ha; dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 598, diện tích là 1.060,30ha; dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 1.541 dự án, diện tích 11.796,49ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật chưa nhiều. Công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn còn để xảy ra những sai sót; việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước cũng chưa toàn diện do số lượng người sử dụng quá nhiều, trong khi nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu.

DiaOcOnline.vn – Theo Nhịp sống kinh tế

Từ khóa:
Tin khác