Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
TP. HCM: Chỉ đạo ngăn chặn sang nhượng đất trái phép

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản về việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu công khai quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật đất đai.

UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

Các cơ quan trên phải có trách nhiệm công khai văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở (nếu có) tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở này công khai dự án kinh doanh nhà ở; dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở và dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND các quận, huyện được giao trách nhiệm thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt trong đó, các đơn vị phải lưu ý thông tin cho người dân những dự án kinh doanh nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

DiaOcOnline.vn – Theo Petrotimes

Tin khác