TP Hồ Chí Minh sẽ dành 8.524 căn hộ, nền đất cho tái định cư

Trong số 13.930 căn hộ và nền đất tái định cư hiện chưa đưa vào sử dụng, TP Hồ Chí Minh sẽ dành 8.524 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư cho 460 dự án chỉnh trang đô thị; 5.406 căn hộ và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá, thu hồi cho ngân sách nhà nước.

TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng hiệu quả số lượng căn hộ, nền đất tái định cư.

Đây là thông tin được ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh khẳng định tại phiên báo cáo kết quả giám sát về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố trong khuôn khổ kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX chiều 11-7.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, nhằm phục vụ cho công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, thành phố đã đầu tư xây dựng và mua lại 40.052 căn hộ và nền đất để phục vụ công tác tái định cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi.

Đến nay, thành phố đã bố trí được 26.122 căn hộ và nền đất, còn 13.930 căn hộ và nền đất chưa được đưa vào sử dụng. Để xử lý số căn hộ và nền đất chưa bố trí trên, thành phố sẽ dành 8.524 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư cho 460 dự án chỉnh trang đô thị; 5.406 căn hộ và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá, thu hồi cho ngân sách nhà nước.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố vẫn còn hơn 927ha đất chưa sử dụng, cần rà soát, xác định cụ thể vị trí các khu đất, thửa đất chưa sử dụng để có kế hoạch đưa vào quy hoạch, sử dụng đất gắn với điều kiện, vị trí từng khu đất cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đến nay, thành phố còn 41 địa chỉ nhà, đất chưa thu hồi cần được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, trong đó khối trung ương là 13 địa chỉ với tổng diện tích là 158.974m2, khối thành phố còn 28 địa chỉ với tổng diện tích 58.063m2.

Phát biểu tại phiên họp chiều 11-7, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian tới, thành phố thực hiện quản lý nhà, đất công bằng 5 giải pháp lớn: Đẩy nhanh chuyển đổi 26.000ha đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị; quản lý nhà, đất theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí, tuân theo cơ chế thị trường, tổ chức bán đấu giá các khu đất công; cổ phần hóa doanh nghiệp bảo đảm sử dụng nhà, đất đúng mục đích; tiến hành rà soát, tháo gỡ, đề xuất Trung ương cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng nhanh gọn, hài hòa lợi ích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý sử dụng nhà, đất và xử lý nghiêm các sai phạm.


DiaOcOnline.vn – Theo Hà Nội mới
Từ khóa:
Tin khác