Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Từ 1-2: Truy cập cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường BĐS phải được cấp phép

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng mới ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 1-2, việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS qua mạng Internet, trang điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư 27. Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập phải truy cập đúng địa chỉ, mã khóa, không được tiết lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các cá nhân thực hiện trong phạm vi được cấp, sử dụng đúng mục đích và không được xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Thông tư cũng quy định, các thông tin khai thác từ cơ sở dữ liệu này không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được phép. Những thông tin này cũng không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu… làm ảnh hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-2-2017.


DiaOcOnline.vn – Theo Hà Nội mới
Từ khóa:
Tin khác