Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Vé số và nhà đất giúp tăng thu ngân sách 9 tháng

91.000 tỉ thu từ nhà, đất, cùng gần 22.000 tỉ đồng thu từ xổ số đóng góp không nhỏ trong tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm nay, tuy nhiên, phần chi trong thời gian này vẫn nhiều hơn phần thu.

Nhà đất đóng góp 91.000 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với dầu thô trong 9 tháng đầu năm – Ảnh: X.LONG

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm ngân sách đã thu được 843.000 tỉ đồng, bằng 69,5% dự toán, trong đó thu nội địa chín tháng đạt 663,700 tỉ, bằng 67% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh đạt thấp trong 9 tháng qua do tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa được cải thiện.

Cụ thể, một số ngành sản xuất có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như khai thác dầu thô và khí thiên nhiên 8 tháng giảm 10,1%.

Trong khi đó sản xuất, lắp ráp ô tô giảm 4,5% còn sản xuất điện thoại di động giảm 0,8%.

Riêng sản xuất thuốc lá giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy số thu nội địa, theo đánh giá của Bộ Tài chính, vẫn tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016 chủ yếu nhờ các khoản thu “gián tiếp”.

Thu về nhà, đất trong 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 91.636 tỉ đồng, bằng 119,7% dự toán.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được 21.768 tỉ đồng, bằng 90,7% dự toán.

Thuế thu nhập cá nhân đóng góp cho ngân sách khoảng 60.700 tỉ đồng, bằng 75% dự toán.

Thu phí và lệ phí đạt 45.373 tỉ đồng, đạt 83,5% kế hoạch giao.

Thu từ dầu thô đạt 34.000 tỉ đồng, bằng 88,9% dự toán.

Thu từ xuất nhập khẩu đạt 214.000 tỉ đồng, bằng 75,1% dự toán.

Chi vẫn nhiều hơn thu

Trong khi tổng thu đạt 843.000 tỉ đồng thì tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỉ đồng.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch năm.

Chi trả nợ và viện trợ là 75,35 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 76% dự toán năm.

Chi thường xuyên hết 659,25 nghìn tỷ đồng bằng 73,6% kế hoạch của cả năm.


DiaOcOnline.vn – Theo Tuổi trẻ
Từ khóa:
Tin khác