Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện để áp dụng trên cả nước. Liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản trả lời Văn phòng Chính phủ theo đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh.

Được biết, trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước ngày 19/01/2007 nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Ảnh minh hoạ.

Vướng mắc này lại phải chờ Thông tư hướng dẫn sắp ban hành của Bộ Xây dựng. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng trước mắt chấp thuận cho UBND TP được vận dụng xử lý đối với các trường hợp hồ sơ đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết trong thời gian qua.

Cụ thể, trường hợp người đang sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng trước ngày 19/01/2007, không phân biệt đã ký hợp đồng thuê nhà hay chưa ký hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm giấy tờ chứng minh bố trí sử dụng nhà ở đó có hiệu lực thi hành.

Với trường hợp người đang sử dụng có giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng, nhưng thực tế đã sử dụng nhà ở đó trước thời điểm Nhà nước ban hành văn bản bố trí sử dụng thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm thực tế sử dụng nhà ở đó. Đối với trường hợp người đang sử dụng thuộc diện phải xác lập sở hữu nhà nước nhưng thực tế đã sử dụng nhà ở trước thời điểm Nhà nước xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và có giấy tờ chứng minh đã sử dụng nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng cũng được xác định theo thời điểm thực tế sử dụng nhà ở đó.

Trường hợp người sử dụng trước đó không có giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng nhưng cơ quan có thẩm quyền đã ký hợp đồng thuê nhà trước ngày 19/01/2007 và đã thực hiện truy thu tiền thuê nhà ở khi ký hợp đồng thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm bắt đầu thu tiền thuê nhà ở; nếu khi ký hợp đồng thuê nhà mà cơ quan có thẩm quyền không truy thu tiền thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng. Trường hợp người đang sử dụng nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà (không phân biệt một lần hay nhiều lần) nhưng đã được cơ quan nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm người được bố trí sử dụng nhà ở đầu tiên.

Bộ Xây dựng nhận thấy: liên quan đến việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì có nhiều tình huống khác nhau cần hướng dẫn và không chỉ hướng dẫn riêng cho TP Hồ Chí Minh mà còn áp dụng cho các địa phương khác có quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Mặt khác, Điều 175 của Luật Nhà ở đã quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm: ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về nhà ở theo thẩm quyền, quy định phương pháp, cách thức xác định giá thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cũng quy định giao Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về giá bán nhà ở cũ. Do đó, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Qua trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản giao Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư để hướng dẫn cụ thể việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước để áp dụng thống nhất trong cả nước.

DiaOcOnline.vn – Theo Báo xây dựng

Từ khóa:
Tin khác